Coordinació d’arquitectura al MACBA de l’exposició de la Col·lecció Herbert.
Febrer 2006

Tony Coll

Tony Coll

Tony Coll

Tony Coll

Tony Coll